Hva skjer? Sædkvaliteten er blitt halvert de siste 40 årene..

Dette er dessverre ingen overraskelse for oss her på Frøyaklinikken. Vi har lenge kjent til dette, selv om det først nå kom solid forskning på det, at sædkvaliteten er mer en halvert i den vestlige verden. Og fertilitetsklinikkene har ikke akkurat vært med å opplyse om dette, snarere tvert imot. Når vi begynte å jobbe med ufrivillig barnløshet i 2001, så beskrev fertilitetsklinikkene at en sædanalyse med 5% normale sædceller, var helt optimal og bra. Mens nå i våre dager sier de at en sædanalyse med 2% normale sædceller - er helt normal og fin. Det betyr at 98% av sæden kan ikke befrukte egget. Verdens helse organisasjon (WHO) mener at 10% normale sædceller og oppover - er det normale. Når fertilitetsklinikkene forteller dette til mennene - fører dette bare til at mennene ikke gjør noe med å bedre sædkvaliteten sin. Og det er synd! Fordi det er mange muligheter for å kunne bedre sædkvaliteten både innenfor konvensjonell medisin, naturmedisin og ernæring. Dette jobber vi med her på Frøyaklinikken. For å dempe litt på kritikken av fertilitetsklinikken, så er det viktig å nevne at en fertilitetsklinikk tolker en sædanalyse ut i fra hva de kan få til på klinikken, og de tolker ikke sædanalysen ut i fra hva som må til ved naturlig befruktning. Men parene som kommer tenker ofte at sæden blir analysert ut i fra om sæden er bra nok til å befrukte naturlig. Det er det WHO gjør, de har sett på hvordan bør sædkvaliteten være, for å kunne gjøre kona gravid.

Men hva kan være årsaken til den nedsatte sædkvaliteten?

Som forskerne fortalte i den solide forskningen som nå ble fremlagt, så visste de det ikke hvorfor. Men gjennom årene har man sett forskning på at tilsetningsstoffer og sprøytemidler i maten, påvirker sædkvaliteten. At bønder som sprøyter avlingene sine, har oftere nedsatt sædkvalitet. Man kjenner også til studier med wifi, PC på fanget og mobiltelefon i lommen kan føre til nedsatt sædkvalitet. Og man tror også at menn er kanskje mer utsatt for stoffer med hormonhermere i seg. Bare det å pakke maten i plast eller spise sprøytede jordbær - får man en dose østrogen lignende stoffer i seg. Overvekt hos menn fører også til økt østrogen i kroppen. Men vil også nevne at en tysk bioingeniør på en fertilitetsklinikk her i Norge, fortalte oss at hun var overrasket over at så mange menn hadde så dårlig sædkvalitet her i Norge, i forhold til Tyskland der hun hadde jobbet før. Hun trodde at det kanskje kom av at Norske menn trente og syklet så mye, slik at testiklene ble for varme. Det igjen kan så klart også føre til nedsatt sædkvalitet. Så det er mange, mange grunner til at sædkvaliteten har gått slik ned, og foreløpig vet vi alt for lite om grunnen til dette. Her har vi mer eller mindre slengt ut noen påstander, om mulige årsaker. Men skulle du eller din mann ha nedsatt sædkvalitet, er det mange muligheter å kunne forbedre. Ha en fin dag videre :-)

Legger ved forskningen: https://academic.oup.com/humupd/article/doi/10.1093/humupd/dmx022/4035689/Temporal-trends-in-sperm-count-a-systematic-review

Slik ser det faktisk ut når et egg blir befruktet :-)

Slik ser det faktisk ut når et egg blir befruktet :-)