Er alder hovedårsak til barnløshet?

Det er i det siste blitt skevet mye om alders betydning for barnløshet. Dette temaet har med jevne mellomrom blitt tatt opp av media, og fertlitetsleger roper ut at kvinner må få barn mye tidliger, aller helst i 20 årene. Dette er egentig ikke noe nytt. Vi er alle klar over at både kvinner og faktisk menn får en synkende fertilitet med årene. Slik media og legene hauser opp dette med alder skulle man tro at alder er hovedårsak til at par er ufrivillig barnløse. Men er det slik?

I media kommer ofte tallet 35 år opp. Etter 35 år synker fruktbarheten drastisk kan vi lese, og har du kommet i 40 årene har du nesten ingen sjans til å få barn lenger. Etter slike oppslag får vi på klinikken fortviliete telefoner fra kvinner som nærmer seg den magiske 35 års alderen, for legen deres har fortalt at de bør bli gravide i løpet av noen måneder. 
Før i tiden, når det var vanlig med store barnekull, var det heller ikke så uvanlig at kvinner fikk barn i 40 årsalderen. Min kolega valgte å få sine to barn når hun nå er i 40 årene. Hun følte seg ikke rede før, og var klar over at det kunne bli vansklig. Men hun visste at hormonene hennes var i god balanse og ingen ting tydet på at hun nærmet seg overgangsalderen. Hun ble lett gravid. Var det bare et utrolig lykketreff, eller er det mulig at alder ikke er hovedårsak til barnløshet? 

Det både media og leger glemmer er at det er som oftest en fysiologisk årsak til at kvinner og menn ikke kan få barn. Jeg har arbeidet spesifikt med ufrivillige barnløse siden 2001. Og nesten alle våre pasienter har en diagnose som er årsaken til at de sliter med å få barn. Det kan være eggløsningsforstyrrelse, endometriose, eggløsningssvikt, polysystiske ovarie syndrom (PCOS) eller nedsatt sædkvalitet. Som oftetst handler dette om en hormonell ubalanse hos pasienten. Når smertenen til endometriose pasienten blir bedre, og jeg får tilbake eggløsninger hos kvinnen som ikke hadde eggløsninger så blir kvinnen mye letter gravid. Det er dette som er primær årsak til at par ikke får barn. En PCOS pasient kan ha like stort problem med å bli gravid i 20 årene som i 30 årene. Alder, slik vi ser det på Frøyaklinikken, er helt klart en sekundær faktor. 

Fokuset i denne debatten burde heller være; hva er grunnen til at så mange kvinner er i hormonell ubalanse når de ønsker å få barn? Hvorfor har mannens sædkvalitet blitt dårligere de siste 20 årene? For utifra medias oppslag kan det virke som at det er bare alder som fører til at kvinnen har endometriose eller PCOS og at sædkvaliteten er blitt nedsatt.

Av Anette Heggemsnes, Frøyaklinikken